Wednesday , 25 November 2015

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-02 Utdragsbestyrkande Plats och tid Mästaren kl. 14.00-17.00 Beslutande Claes Jägevall ...

Read More »

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING BEGREPP

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING - BEGREPP FÖR ÖVERSÄTTNING TILL ENGELSKA Senast uppdaterad 24 juni 2008 Begrepp Tänkbar bra översättning

Read More »

Sverige Och Europa St R

Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet ...

Read More »

Liberalism Politiken Se

30 Liberalism Historia. Liberal betyder frihetlig eller frisinnad. Den politiska libera­ lismen utvecklades ur upplysningstidens idéer, då vetenskap

Read More »

Asub Ax

Valstatistik I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val. I denna publikation som behandlar ...

Read More »

Konservatism Politiken Se

Konservatism Historia Det som en gång i tiden var den klassiskt konservativa hö¬ gern har under århundradena gått igenom många föränd¬

Read More »

Ruotsi Finpro

Ruotsin maaraportti 4 (25) Sonja Antell Finpro Porkkalankatu 1, P.O. Box 358, Helsinki, FI-00181 Finland Puhelin +358 204 6951, faksi +358 204 695 200.

Read More »

Norrk Ping I Siffror 2014 Startsida

4 invånare hade Norrköping den 31 dec 2013 villor kommer att anslutas till fiber under 2014 lindar finns i promenaderna 85 Norrköping är den8:e

Read More »

X PER SKOOG Arbetsf Rmedlingen

Arbetsförmedlingen 2008 08 Rekv.nr: 453 090 ISBN 978-91-633-3231-9 Grafisk formgivning: Yra AB Illustrationer: Kari Modén Tryck: Alfa Print AB, 2008

Read More »

KNIVSTA D R FRAMTIDEN BOR

KNIVSTA – DÄR FRAMTIDEN BOR MÅL & BUDGET 2015 och Planeringsramar 2016 – 2018 Kommunfullmäktige 141120

Read More »