Sunday , 4 October 2015

Riksbankens F Reskrifter RBFS 2015 1 Om

2 RS 2015:1 Mynt 5 § Riksbanken löser in äkta minnesmynt under de förutsättningar som anges för sedlar i 1 § första stycket. Riksbanken löser i enlighet med ...

Read More »

RIX Vergripande Beskrivning Riksbanken Sveriges

5 [7] 1.6 Samverkan mellan Riksbanken och RIX-deltagarna RIX användargrupp är en samverkansgrupp där varje RIX-deltagare utser en ledamot.

Read More »

Mer N Riksbanken P Verkar

Mer än Riksbanken påverkar bolåneräntan I mars blev den negativa reporäntan ännu mer negativ och bolåneräntorna har följt med ner. Många frågar sig om ...

Read More »

Ov Ntade Beslut Om Amorteringskrav

Oväntade beslut om amorteringskrav och ränta Under april meddelade Finansinspektionen att arbetet med att införa ett amorteringskrav läggs på is och Riksbanken ...

Read More »

SEB Hedge Fixed Income

SEB Hedge Fixed Income Under mars sjönk fondens andelsvärde med -0,35 procent. Marknadens utveckling Under mars sjönk åter räntorna i Sverige då Riksbanken ...

Read More »

Konjunkturl Get Augusti 2015

Konjunkturläget augusti 2015 9 ÅTERHÄMTNINGEN FORTSÄTTER I SVERIGE Trots att BNP-tillväxten faller tillbaka något under hösten i år

Read More »

Holberggraferna

13 Ingen ny sänkning från Riksbanken denna gång Sänker Norges bank den 24 september?

Read More »

2 APRIL 2015 Fondf Rvaltningens Syn Handelsbanken

Varje månad presenterar Handelsbanken Fonder denna skrift som en service åt våra kunder. Syftet är att ge allmän information och skriften kan därmed inte

Read More »

Land Valuta Och Betalningskoderkoder

LAND- och VALUTAKODER Land Landkod Valuta-kod Land Landkod Valuta-kod Australien AU AUD Marocko MA MAS Belgien BE EUR Mexico MX MXN

Read More »

If You Are Planning On

If you are planning on doing business in Sweden knowledge of the investment environment and information on the legal, accounting and taxation

Read More »